Zoeken
Gratis offerteZoeken
Registreer je toestel Vraag een interventie
Gratis offerte

De omschakeling van arm naar rijk gas

De helft van de Belgische gasverbruikers zal tegen eind 2024 overschakelen op een ander type gas. Ben jij een van hen? Lees hier alles wat je moet weten over de omschakeling van arm naar rijk gas.

Van arm gas naar rijk gas: wat mag je verwachten van de omschakeling?

Meer dan 3 miljoen gezinnen en bedrijven in ons land gebruiken aardgas via het centrale distributienet om hun woning of sanitair water te verwarmen en/of om te koken.

Momenteel importeren we in België  twee soorten gas: ‘arm’ gas uit Nederland en ‘rijk’ gas uit Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk, Qatar en Rusland. Arm gas heeft een lage calorische waarde, wat staat voor de warmte die vrijkomt bij de volledige verbranding ervan. Rijk gas heeft daarentegen een hoge calorische waarde.

Door uitputting van de gasreserves heeft de Nederlandse regering beslist om de export naar andere landen te verminderen en uiteindelijk volledig stop te zetten. De 1,6 miljoen particulieren en bedrijven die momenteel arm gas gebruiken, zullen geleidelijk overschakelen naar ‘rijk’ gas.Ons buurland plande de volledige stopzetting aanvankelijk in 2030, maar heeft die ultieme datum nu vervroegd. De algemene omschakeling moet in België tegen eind 2024 voltooid zijn. De gasconversie gaat enkel over natuurlijk gas (aardgas) en dus niet over gas in flessen (butaan of propaan) of gas voor voertuigen (CNG of LPG).

Wie moet er overschakelen?

De regio’s die momenteel arm gas verbruiken, staan aangeduid op de kaart hiernaast. Het gaat om gezinnen en bedrijven in de volgende provincies:

  • Antwerpen
  • Vlaams-Brabant
  • Waals-Brabant
  • Luik (Hannut en Waremme)
  • Henegouwen
  • Namen
  • Brussels Hoofdstedelijk gewest
  • Limburg

Wanneer moet je omschakelen?

De omschakeling begon in 2018 en wordt voltooid tegen eind 2024. Jaarlijks gebeuren een aantal conversies in de zomerperiode. In 2024 vinden ook omschakelingswerken plaats in de maand september. Je distributienetbeheerder laat tijdig weten wanneer je aan de beurt bent. Je ontvangt minstens twee jaar ervoor een eerste bericht. De conversies die voorzien waren in 2021 en 2022 gaan dus gewoon door zoals gepland.

Voor de omschakeling maak je het best een afspraak voor het onderhoud van je ketel. Zo ben je zeker dat alles in orde is voor de gasconversie.

Meer informatie of vragen?

Ben je benieuwd wat de omschakeling van rijk naar rijk gas precies betekent voor jouw verwarmingsinstallatie? We vertellen je er alles over op onze blog.

Op www.gasverandert.be vind je mogelijk al een antwoord op je vraag in de ‘veelgestelde vragen’.

Of je kan contact opnemen met het contactcenter van de FOD Economie via 0800 120 33 (gratis voor oproepen in België) of via info.eco@economie.fgov.be.

Vraag nu je omschakeling van arm naar rijk gas aan!

Persoonlijke gegevens

Informatie over het toestel

vb: Thema CONDENS 25/30 B
Een geldig serienummer bevat 28 karakters. Elk serienummer begint met “21” en eindigt met de letter “N” in hoofdletters en een cijfer. De overige karakters zijn ofwel cijfers ofwel het teken “<”. Vb: 21115200100025130001005654N5 of 211337311400<<<<2700006550N8
Het formulier kon niet verzonden worden omdat bepaalde verplichte velden ontbreken.